Τα περισσότερα αναβολικά βρίσκονται σε υγρή μορφή και χορηγούνται στον οργανισμό...